ความเห็น 50845

การปรับโครงสร้างของงองค์กร

ห้องสมุด
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ได้ติดตามการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ มข. อย่างสม่ำเสมอ ชื่นชมในพันธกิจของสำนักฯ ที่มีความชัดเจนในการให้บริการเพื่อการค้นคว้าและวิจัยในระดับชั้นนำแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะส่วนภูมิภาคถือได้ว่า มข. เป็นต้นแบบของ QA ห้องสมุดค่ะ  ขอแสดงความยินดีกับสำนักฯ ค่ะที่สามารถปรับโครงสร้างองค์กรสู่องค์กรยุคใหม่ และขอสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้ดังนี้นะคะ

1.  ขั้นตอนการปรับโครงสร้างอย่างไรบ้างคะ ใช้ระยะเวลานานเท่าไร

2.  ผู้ดำรงตำแหน่ง หนง.กลุ่มงาน มีการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติอะไรบ้าง

3.  JD ของ หนง. กลุ่มงานมีไหมคะ

4.  KPI แต่ละกลุ่มงานมีไหม ถ้ามี ทุกกลุ่มงานต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ