ความเห็น 50843

เช้านี้ ปาท่องโก๋หรือขนมปังทาเนยดี

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณ Dr.Ka-Poom และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ผมเองก็อ่านบันทึกของ Dr.Ka-Poom ทว่า... ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้คล้ายๆ กัน
  • มีท่านผู้อ่านทักท้วงว่า ผมไม่ควรเรียกท่านผู้ให้ข้อคิดเห็นว่า "อาจารย์" หลายครั้งแล้ว
  • ต่อไปจะขอเรียกคุณไว้ก่อน

บันทึกนี้มีข่าวดีครับ... ข่าวดีคือ เราปรับเปลี่ยนอะไรๆ ให้ดีขึ้นได้