ความเห็น 50774

One World, One Heart...หากคุณรักโลกนี้และรักตัวเอง โปรดอ่านค่ะ (8)

เขียนเมื่อ 

บทกวีตอนนี้ เชื่อมโยงไปถึงภารกิจการส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็ก และวัยเรียนและเยาวชน ของกรมอนามัยได้ด้วยนะคะ