ความเห็น 50772

แก่นคอมพิวเตอร์

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย ครับ
  • เห็นด้วยในกรณีที่เป็นผู้สอนคอมพิวเตอร์ การรู้จริง รู้ลึก มี Tacit Knowledge มากๆเป็นสิ่งที่ดี
  • ไม่เห็นด้วยในกรณีเรียนรู้เพื่อใช้งาน .. การมุ่งมั่นเรียนรู้ให้ จริง และ ลึก มากไป อาจทำให้การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ ช้า และ ทำได้น้อย สู้เรียนรู้ เท่าที่จำเป็น แล้วรีบทำประโยชน์ไม่ได้ .. หลายอย่างที่แฝงมาเช่นลูกเล่นใน MS Powerpoint มีมากเกินจำเป็น จนก่อให้เกิดการ เล่น มากกว่า การใช้งาน