ความเห็น 50560

สร้างคุณอำนวยแห่งชาติ (กรณีศึกษา)ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (๑)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับท่าน JJ สำหรับรายงานสด ที่มีภาพประกอบชัดเจน ไม่ต้องนึกภาพเอง
  • รออ่านและดู BAR and AAR ครับ