ความเห็น 50555

KM ที่รัก ตอนที่ 19 "ทฤษฏีพึ่งพา บทเรียนจากละตินอเมริกา

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณปภังกร

                  ง่ายนิดเดียวครับ จับนักการเมือง(โดยเฉพาะคณะรัฐมลตรีทั้งหมด) มาลงทะเบียนเรียนวิชา พุทธเศรษฐศาสตร์ กับ อ.อภิชัย  พันธเสน  โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในฐานะที่เป็นคนไทย เป็นค่าลงทะเบียนเรียน ..กรณีสอบไม่ผ่าน สถานความเป็นคนไทย ก็เป็นอันว่าสิ้นสุด...จบครับ