ความเห็น 504842

รำเชิญพระขวัญ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณครูหญ้าบัวP
  • การแสดงชุดนี้อยู่ในหลักสูตร
  • สาระศิลปะ วิชานาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 2 ครับ
  • ขอบคุณมากครับ