ความเห็น 50433

สร้างคุณอำนวยแห่งชาติ (กรณีศึกษา)ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (๑)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผอ.สำนักประกันคุณภาพ ม.น

 ยินดีครับ ครั้งต่อไปก่อน "เสวนา UKM ที่ ม.น เป็นเจ้าภาพ จะได้นำไปพัฒนา คุณอำนวย(แห่งชาติ)รุ่นต่อไปครับ"