ความเห็น 50417

สร้างคุณอำนวยแห่งชาติ (กรณีศึกษา)ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (๑)

JR_NUQA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ JJ สำหรับการรายงานสด พร้อมภาพประกอบเพื่อให้ได้เรียนรู้ และนำมาปรับใช้ค่ะ