ความเห็น 50404

อยากบอกอาจารย์

เขียนเมื่อ 

อยากจะบอกว่าคุณเขียนผิดในบรรทัดที่ 3 คำที่ 3 ต้องเขียนว่า "แรก" ค่ะ