ความเห็น 50261

ดูจิต ฝึกธรรมะกับ การดูบอลโลก

เขียนเมื่อ 
  • ไม่คิดว่าอาจารย์จะเอามาบูรณาการได้เป็นอย่างดี
  • ขอบคุณครับที่เขียนเรื่องดีๆให้อ่าน