ความเห็น 50120

หลากหลายความประทับใจต่อ UKM ที่มหิดล

เขียนเมื่อ 
เราจึงตั้งใจว่าในช่วง Business Meeting เราจะจัดห้องอีกห้องหนึ่งสำหรับผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ ได้ร่วม ลปรร. กันในเรื่อง KM เพื่อเป็นการปรับพื้นให้ใกล้เคียงกัน    เจ้าภาพก็เหนื่อยแย่ซิคะ ทำออกเป็นหลาย function ขนาดนั้น ที่สำคัยเจ้าภาพจะแยกร่างทำหลายอย่างได้ยังไง  เป็นไปได้ในขณะที่ ทีมหลักที่ business meeting อยู่ อีกทีมที่ไม่ต้องเป็นเจ้าภาพจัด ดูแลการปรับพื้น  ย่อมทำได้อยู่    แต่พี่โดยวิธีเดิมที่ทำอยู่จะเป็นประโยชน์กับผู้เข้า ที่ไม่มีพื้นไปขวนขวายให้ตนเองรู้จัก การจัดการความรู้ เองและในขณะเดียวกันจะได้จาก เวทีของเราที่จำลองกระบวนการทุกครั้ง   เพราะการจัดการความรู้จริงๆ ไม่มีตัวตนให้รู้จัก