ความเห็น 50078

สทบ.กับแนวทางการขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 

อันนี้ก็น่าสนใจมากหนูkm อย่าลืมปริ้นให้ด้วยนะ หรือว่าถ้าสรุปการสั

มมนาเสร็จแล้วพี่ขอ 1 ชุด ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ  พร่งนี้ พี่ อ.จำนง ท่านผู้ว่าจะไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน มหกรรม km ราชการไทย ก้าวไกลสู่ lo ที่โรงแรมมิลาเกิล กรุงเทพในฐานะตัวแทนคุณอำนวยในพื้นที่ เพื่อบอกเล่าความสำเร็จความภูมิใจจากประสบการณ์การทำงานในพื้นที่หลังจากการใช้km เป็นเครืองมือในการทำงาน   พี่เขียนเล่าในส่วนเนื้อหาการเตรียมการไว้แล้วแต่พอจะบันทึกหายหมด สงสัยครูจะสอนไว้ไม่จำ แล้วกลับมาแล้วจะเล่าให้ฟังนะคะ