ความเห็น 4998

มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา ตอน 6 (1)

หมอพิเชฐ
IP: xxx.147.99.174
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตเสนอความคิดเห็นครับ ผมพยายามติดตามบทความนี้ตลอด แต่ก็ดูแล้วอาจารย์วิจารณ์เขียนไว้เมื่อ 9 ปีก่อนที่ยังไม่ได้นำเรื่องของKMมาใช้ ทำให้มองว่าการวิจัยเท่านั้นที่จะสรางความรู้ได้ แต่ในปัจจุบันพบแล้วว่าการสร้างความรู้ สามารถสร้างด้วยงานวิจัยและการจัดการความรู้ การที่มองเฉพาะคนที่จบปริญญาเอกอย่างเดียว อาจจะได้คนที่มุ่งตั้งหน้าตั้งตาเรียนแต่ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง ทำให้ความรุ้ที่ได้หลุดออกไปจากความเป็นจริงของสังคม การสร้างความเป็นเลิศด้วยการสรางสรรค์ความรุ้แก่สังคมของมหาวิทยาลัย น่าจะมองที่การร่วมกับพื้นที่หรือหน่วยปฏิบัติเพื่อลงไปสร้างความรู้ร่วมกันโดยการจัดการความรู้หรือการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งผมคิดว่าวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยปฏิบัติการและการจัดการความรู้มีความคล้ายกันมาก