ความเห็น 49971

การประคุณภาพการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น (๓)

เขียนเมื่อ 

 Track ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ท่านใดอ่านภาษาเยอรมันแปลด้วย ผมอ่านแบบไทยๆ

 Triple Jump = Problem>>Practice>>Patient

 http://www.agmb.de/mbi/2004_1/dieter20-21.pdf