ความเห็น 49962

สวรรค์อยู่ที่การทำงานนี่เอง

เขียนเมื่อ 
พวกเราที่เข้ามาช่วยกันต่อยอดนี่แหละค่ะ ที่คงต้องช่วยกันสะกัดแก่นคู่มือที่คุณ Handy พูดถึงนะคะ