ความเห็น 49839

แลกเปลี่ยนรู้คุณอำนวย : เทคนิคการจับประเด็น

เขียนเมื่อ 
รออ่านอยู่เช่นกันครับ และก็ขอหยิบเอาเทคนิคที่บันทึกมาไปใช้ด้วยนะครับ