ความเห็น 497321

กฏมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้หญิงกับกฎหมาย ส่งงานที่4

นางสาวอรวรรณ โกษา
IP: xxx.147.36.108
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว

กฎหมายทำให้ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน