ความเห็น 49710

"โต" กับ "ผู้ใหญ่" ต่างกันไหม

เขียนเมื่อ 

 นางสาวประภัสสร เหล็กคำตู้

เท่าที่ดิฉันได้อ่านดูมันก็เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะค่ะ่ที่ว่า "โตขนาดนี้แล้ว ยังทำผิดพลาด ทำตัวเป็นเด็ก ไม่รู้จักโต และมีความรับผิดชอบเสียที" ซึ่งดิฉันก็คิดว่าไม่ว่าใครก็ตาม ที่ถูกว่าแบบนี้เข้า ก็คงหงุดหงิดใจ เสียสุขภาพจิต อยู่บ้าง ซึ่งเป็นแนวทาง การปรับทัศนคติของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจทำให้ รู้สึกเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และรู้สึกดี กับตัวเอง มากขึ้นด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/phapatson21