ความเห็น 49674

เรื่องสุขภาพ

เขียนเมื่อ 

 นางสาวประภัสสร เหล็กคำตู้

ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะและขอแนะนำว่า ถ้าหากใครที่จะอยากลดความอ้วนก็ห้ามกินยาลดความอ้วนนะค่ะเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เราควรที่จะลดความอ้วนด้วยการออกกำลังกายอย่างสมำ่่เสมอและพยายามอย่ากินอาหารที่มีไขมันสูง ควรหันมากินอาหารพวกพืช ผัก และผลไม้แทนจะดีกว่านะค่ะ

http://gotoknow.org/blog/phapatson21