ความเห็น 49658

เวทีการเรียนรู้ km

เขียนเมื่อ 

ได้อ่านข้อความของคุณแล้วในเรื่องการจัดการความรู้อยากทราบยุทธวิธีในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จพอสังเขบด้วยนะค่ะ