ความเห็น 49607

Super CEO, KM, AI & Gotoknow

เมตตา ชุมอินทร์
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
อ่านของท่านอธิการสม่ำเสมอค่ะ แต่เข้าไปให้ความเห็นไม่ได้ ครั้งหนึ่ง ท่านรองพิชิต เคย link จาก blogเข้าไปเชื่อมโยงไปหาด้วยเรื่อง การดูแลบัณฑิตอ่อน แบบพิเศษ ของ มอ.