ความเห็น 495846

มาช่วยกันล้างบาปบริสุทธิ์ให้น้องแพรและน้องวิษณุ

เขียนเมื่อ 

คุณ ED คะ

ถ้าเป็นเรื่องน้องแพรนะคะ

น้องแพรนั้นฟังยุติว่าเกิดในประเทศไทยจากบิดาสัญชาติไทย แม้มารดายังถูกกรมการปกครองโต้แย้งสิทธิในสัญชาติไทย ก็ฟังได้ว่า น้องแพรมีสัญชาติไทย เมื่อต้องว่าตามกฎหมายทะเบียนราษฎร นายทะเบียนทีเทศบาลแม่สอดจึงมีหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ที่จะต้องรับแจ้งการเกิดในทะเบียนราษฎรให้แก่น้องแพรค่ะ

ความเป็นธรรมนั้น คงต้องว่าตามกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามก็จะเป็นการที่ จนท.ทำผิดกฎหมาย จะเป็นธรรมหรือคะ

การไม่รับแจ้งการเกิดให้แก่น้องแพรในทะเบียนราษฎร ก็จะทำให้น้องแพรตกหล่นจากทะเบียนราษฎร  อย่างนี้ น้องแพรก็จะตกอยู่ในความไร้รัฐ จะเป็นธรรมแก่น้องแพรไหมคะ

ธรรมะ แปลว่า ถูกต้อง

แม้คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน คีย์ไม่ได้ แต่ธรรมะทำงาน

น้องแพรก็ได้รับความเป็นธรรม

เจ้าหน้าที่ก็คีย์ได้ คอมพิวเตอร์นั้นฟังธรรมะค่ะ

เรื่องของน้องแพรจบลงด้วยการออกสูติบัตรให้แก่น้องแพรตามกฎหมายค่ะ ภายในเวลาไม่ถึงอาทิตย์นับแต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งในเทศบาลแม่สอดไล่พ่อน้องแพรลงจากเทศบาล เพราะนายกเทศบาลมีธรรมะค่ะ

ลองพิจารณาให้ดีว่า ธรรมะคืออะไร ?

ยิ่งเป็นข้าราชการยิ่งต้องคิดให้ดี ทำงานไป คนไร้รัฐยิ่งมากขึ้น ประเทศชาติจะเป็นไปได้อย่างไร

ยิ่งถ้าเป็นนักศึกษาในวิชาที่ อ.สอน มาโต้แย้งนะคะ ต้องกลับไปทวนกฎหมายทะเบียนราษฎรและกฎหมายสัญชาตินะคะ