ความเห็น 49542

แลกเปลี่ยนรู้คุณอำนวย : เทคนิคการจับประเด็น

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมาก ๆ เลยครับ

เพราะเทคนิคการทำงานมีตั้งแต่

ก่อนเข้าชุมชน

ระหว่างอยู่ในชุมชน

และออกจากชุมชนครับ

ขอบคุณมาก ๆ ครับ