ความเห็น 495204

อยากเป็นครูมืออาชีพ

IP: xxx.19.202.50
เขียนเมื่อ 

ครูที่ทำลายสังคมแห่งการเรียนรู้

 

1.  สอนให้เด็กจดจำ

2.  ทำงานหนักแต่ไม่ร่วมมือกับผู้อื่น  หรือ ขาดจิตสาธารณะ

3. อบรมเรียนรู้ตามคำสั่งของผู้บริหาร