ความเห็น 49499

“โฮจุน” จิตสำนึกของหมอที่สะท้อนถึงครูมืออาชีพ

ธเนศ
IP: xxx.151.90.151
เขียนเมื่อ 
    ดีใจที่เห็นคนทำความดีแล้วช่วยกันยกย่องเสริมแรง  คนทำความดีจะได้มีกำลังใจทำความดีต่อไป ที่จริงความสุขในการทำงานที่แท้จริงของคนเราน่าจะอยู่ที่ผลสำเร็จของงาน  หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ไม่ใช่ผลประโยชน์ทางวัตถุ หรือตำแหน่งยศศักดิ์ใดใด  แต่เรากลับไปยึดติดกันตรงนี้ จนบางครั้งเกิดการแก่งแย่งชิงดีกัน ทำให้ขาดจิตสำนึกในวิชาชีพของตนเอง   อย่างกับที่ หลวงวิจิตรวาทการ ท่านเคยกล่าวไว้เป็นบทกลอนว่า
     *สุขของฉันอยู่ที่งานหล่อเลี้ยงจิต
     สุขของฉันอยู่ที่คิดสมบัติบ้า
     คิดทำโน่นทำนี่ทุกเวลา
     เมื่อเห็นงานก้าวหน้าก็สุขใจ
     *งานยิ่งมีมากจริงยิ่งเป็นสุข
     งานยิ่งชุกมันสมองยิ่งผ่องใส
     เมื่องานทำได้เสร็จสำเร็จไป
     ก็สุขใจปลาบปลื้มลืมทุกร้อน...