ความเห็น 49431

อาจารย์เทพได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รพ.สุไหงโก-ลก
IP: xxx.188.29.54
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมได้ยินชื่อเสียงและชื่นชมอาจารย์มากครับ