ความเห็น 49181

"ผาตูบ" เรื่องเล่าเร้าพลังจากชุมชน : น่านไดอารี่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ครับ คุณจตุพร

ต้องขอบคุณนักศึกษาและชุมชนทุก ๆ ท่านด้วยครับ เพราะถ้าไม่มีท่านเหล่านั้น ก็จะสำเร็จออกมาไม่ได้เลยครับ