ความเห็น 490752

Family Medicine

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ... คุณหมอ อิน

  • ประการแรก ... ยินดีที่ได้รู้จักคุณหมอ
  • ประการที่สอง ... (ภาพ) คุณหมอสวยมาก คนถ่ายเก่ง
  • ประการที่สาม ... เคยมีผู้ดูแลระบบของคณแพทย์บอกว่า Gotoknow คือ เว็บไซต์อันดับแรกของคณะที่มีคนเข้าเยอะที่สุด จนผมได้ยินยังตกใจ ...
  • ประการที่สี่ ... ขอให้กำลังใจสำหรับการเขียนบันทึกอันมีค่าของคุณหมอ

บุญรักษา ... ครับ :)