ความเห็น 490749

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

worapoj
IP: xxx.25.175.141
เขียนเมื่อ 

ผ่านมาเจอ ผมเลยอยากเสนอแบบคนรู้น้อยนะครับคงไม่ว่ากันนะครับ  ทำไมคนถึงบริหารยากที่สุด  อะไรคือสาเหตุ  เมื่อมาที่สาเหตุเราจะพบว่า สาเหตุมากมายที่สัมพันธ์กับตัวคนเมื่อรวบรวมแบ่งกลุ่มแนวคิดคนจะพบว่ามีมากกลุ่ม   การแก้ปัญหาจึงลำบาก   ไม่เหมือนเครื่องยนต์กลไกล ที่เราสามารถแบ่งกลุ่มปัญหาได้   ผมคิดว่าบางทีคนเราก็ไม่ต่างจากเชื้อโรค   ที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ

หรือพูดอีกทีคนบางคนก็เปรียบเสมือน มะเร็งที่เข้ามาทำร้ายร่างกาย   การแก้ปัญหาทางการแพทย์ก็ได้แก่ตัดทิ้ง  ทำลายส่วนที่เป็นมะเร็ง   แต่บางทีมะเร็งก็กลับเข้ามาอีก  ดังนี้โอกาศที่จะบริหารคนได้ดีที่สุดคือ  คุณต้องเป็นผู้เลือกคนเข้ามาในองค์กรด้วยตนเอง  ดังเช่นชาวจีนสมัยก่อนที่มีเจ้านาย  ลูกน้องที่จงรักภักดี      ดังนี้นถ้าคุณไม่สามารถเลือกคนในองค์กรด้วยตนเอง   ก็บริหารได้ยากยิ่ง(ในการเลือกคนก็ต้องมีความรู้   ความสามารถ  ที่สูงเช่นกันจึงจะได้คนที่รักองคฺกร)