ความเห็น 48917

การทำงานหนัก...เป็นดอกไม้ของชีวิต

เขียนเมื่อ 

ศรัทธานำสู่ปัญญา ช่วยแก้ปัญหา และสุดท้ายคือความสำเร็จที่ภาคภูมิใจครับ