ความเห็น 488458

เมื่อพ่อผมเอ่ยจะเขียน blog #2

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณชายขอบ

แวะเข้ามาอ่าน ที่บ้านก็ปลูกยอ(แม่ปลูก

ให้ แต่ไม่งามเลย ยังไม่ออกลูกเลย)