ความเห็น 488267

เข้าคุกสามปีไม่รอลงอาญา...

กระผมคิดว่าต้องป้องกันหรือแก้ไขที่ต้นเหตุครับ

คุณหมอคิดว่าต้นเหตุอยู่ที่ไหนบ้างหละครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ค้นพบและแก้ไขได้  ทุกคนทุกฝ่ายจะได้อยู่รอดปลอดภัย และมีความสุขนะครับ