ความเห็น 48825

ข่าวดี คนขายาว

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์มะปรางเปรี้ยว ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ขอขอบคุณในความปรารถนาดีครับ
  • การตั้งความปรารถนาดีนี่ดีหลายอย่าง...
    (1). ได้บุญสายเมตตา(ปรารถนาให้สัตว์อื่นเป็นสุข) หรือสายกรุณา(ปรารถนาให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์)
    (2). ช่วยลดโทสะ(ความโกรธ หงุดหงิด ไม่พอใจ)
    (3). ถ้าสังคมหมู่ใหญ่มีเมตตากันมาก หรือผู้ที่ได้ฌานน้อมไปในเมตตา > คนจะไม่ค่อยทะเลาะกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์มะปรางเปรี้ยวครับ...