ความเห็น 48818

ปลากับสุขภาพตา

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ JJ ,ขอขอบคุณอาจารย์จ๊ะจ๋า, อาจารย์จันทร์เมามาย, และอาจารย์สิงห์ป่าสัก...

  • แนวโน้มของเรื่องนี้ยังไม่ถึงกับเป็นข้อสรุปครับ...

การศึกษาวิจัยทางสุขภาพส่วนใหญ่มักจะต้องอาศัยเวลา "เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ (mature)" ของข้อมูลประมาณ 5-7 ปี

  • (1). เริ่มจากมีการศึกษาวิจัยบุกเบิก (pioneer) ซึ่งอาจจะเป็นการวิจัยใหม่ หรือการวิจัยเพื่อล้มล้างความเชื่อเดิม
    (2). มีการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุน (ตามน้ำ) หรือคัดค้าน (ทวนน้ำ) ต่อไปประมาณ 5-7 ปี
    (3). มีการทบทวนผลการศึกษา (เช่น metaanalysis) แล้วจึงออกมาเป็นคำแนะนำ

การศึกษาเรื่องปลากับการป้องกัน หรือชะลอโรคจอตาเสื่อมคงจะต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมประมาณ 5-7 ปี

  • ตอนนี้ทำอย่างที่ท่านอาจารย์ JJ ว่า คือ ออกกำลัง + ทานปลาไปก่อนน่าจะดี
  • ขอขอบพระคุณ + ขอขอบคุณ