ความเห็น 48808

ครอบครัว GotoKnow.org ที่อบอุ่น

เขียนเมื่อ 
"ผมมีเป้าหมายตั้งไว้ว่า  ให้ตัวเองได้เรียนรู้และเข้าใจ  KM ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้"
  • พี่เม่ยว่า คุณชาญวิทย์ ทำได้เกินเป้าแน่นอน เพราะดูเหมือนว่านอกจากกำลังพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ KM (ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว).....
  • คุณชาญวิทย์กำลังประยุกต์กระบวนการจัดการความรู้เข้ามาใช้ในการวางแผน พัฒนา และดำเนินงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ได้อย่างเนี๊ยน เนียน ด้วยค่ะ (นี่แหล่ะค่ะที่เกินเป้า)
  • ถูกใจบันทึกนี้จังค่ะ