ความเห็น 48802

เปิดจดหมายคาใจ'ทักษิณส่งถึงบุช'

เขียนเมื่อ 
    แต่ผมว่า คุณชายขอบ ควรเขียนให้ครบว่า ...
  "เสียใจ แค้นใจ ช้ำใจ ปวดใจ เหนื่อยใจ เป็นที่สุด" จะได้เห็นชัดว่าในใจรู้สึกอย่างไร ผมแอบนั่งทางในเห็นนะ จะบอกให้ !