ความเห็น 48792

" การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง " ร่วมด้วยช่วยกัน ระหว่าง ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ( 1 )

เขียนเมื่อ 
เป็นยามภาษาให้พี่จุดด้วยค่ะ ในป้ายที่ประวัติพี่จุด คำว่า complementary ตัว l หายไปค่ะ