ความเห็น 48768

KM อุปมา: ดอกไม้ปลายทาง กับ ดอกไม้รายทาง

เขียนเมื่อ 

เป็นจริงอย่างคุณธวัชบันทึกไว้นะครับ  บางหน่วย/องค์กรทำเพื่อให้เป็นเป้าหมายปริมาณ