ความเห็น 486968

ก้าวแรกการดำเนินงานนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนเมื่อ 

เพื่อ การต่อยอด ชีวิต ชีวา

ผมยังเชื่อว่า  แพทย์  หรือ สุขภาพ กับ การ เกษตร ควรไปด้วยกัน อย่างใกล้ชิด  ไม่ว่าจะมองจากมุมใดก็ตาม

รายได้ดี มีความสุข   สุขภาพก็ดี

รู้จักใช้ ผลผลิตเกษตร เพื่อดีกับ สุขภาพ

ใช้เกษตรเชิง นิเวศใหม่   ก็ดีกับสุขภาพ ผู้ปลูกเพาะเลี้ยง  ดีกับผู้ซื้อ ผู้กิน

ผมอยู่หาดใหญ่ ก็แสวงหาเครือข่าย ทางใต้ไปพลางๆ ในระดับชาติ หรือ ส่วนกลาง ก็ลองหาเครือข่าย ทางสาธารณสุข หรือ ด้านสุขภาพ โภชนาการ สมุนไพร เพื่อเชื่อมต่อ ร้อยเรียง เครือข่ายไว้