ความเห็น 486151

เข้าคุกสามปีไม่รอลงอาญา...

เขียนเมื่อ 

หากพิจารณาตามข้อมูลเท่าที่มีอยู่ น่าสงสารคุณหมอมากครับ คุณหมอไม่มีเจตนาอย่างแน่นอนในทัศนะของพี่นะ แต่ต้องมารับเคราะห์เเช่นนี้ต้องอุธรกันครับ  ยิ่งข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแล้วว่า ศรรามรอลงอาญา ?? ก็น่าคิดมากครับ

 

วงการแพทย์ต้องช่วยกันมากๆหน่อย case นี้ครับ เอาใชช่วยครับน้องหมอ อิน