ความเห็น 486146

เข้าคุกสามปีไม่รอลงอาญา...

เขียนเมื่อ 
  • แพทย์หรือทุกอาชีพ
  • มีทั้งดีและชั่ว
  • แต่ 
  • ผมขอเข้าข้างแพทย์ครับ
  • ทำดีเสมอตัว ห้ามพลาด