ความเห็น 48547

แลกเปลี่ยนประสบการณ์"การสนทนากลุ่ม"

เขียนเมื่อ 
ใช่เลยครับ การที่ผมมาเรียนที่นี่ ผมตั้งใจมาเป็นผู้เรียนรู้มากกว่าเป็นผู้รู้ครับ ทำความคิดและความรู้ของตนเองให้ต่ำ เพื่อที่จะให้มีความรู้หลั่งไหลมา ดังเช่นมหาสมุทร ที่อยู่ต่ำ มหาสมุทรจึงเป็นราชาแห่งแม่น้ำทั้งปวงครับ