ความเห็น 4840

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการPatho -OTOP

คนรุ่นเก่าไม่ประสงค์ออกนาม
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

 

    

     เห็นด้วยและต้องยกเครดิตให้หัวหน้าภาคฯที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้บุคคลากรรู้สึกว่าทุกคนก็มีความสำคัญกับองค์กรตามหน้าที่และความสามารถของตน