โครงการPatho - OTOPได้สิ้นสุดลงแต่สิ่งที่ได้จากโครงการนี้มีมากกว่าโครงการที่ได้ทำ คือได้รับความรุ้ใหม่ๆจากหน่วยงานต่างหน่วยซึ้งทำให้แต่ละคนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และได้รู้จักสนิทกันมากยิ่งขึ้นทำให้การทำงานต่างๆในภาควิชาทำได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น นั่นคือสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้