ความเห็น 482710

ก้าวแรกการดำเนินงานนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนเมื่อ 

เรียน...พี่หม่าที่เคารพค่ะ

  • ขอเป็นกำลังใจให้ในการทำงานนะคะ
  • ยินดีด้วยค่ะที่สถาบันฯ ได้เริ่มทำงานและมีผู้รู้ ผู้ชำนาญจากภายนอกมาร่วมกันในการขับเคลื่อนการทำงานภายใต้...ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • พวกเราชาวส่งเสริมการเกษตรคงมีความสุขในการทำงานนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ

                                     น้องแดงประหยัดเจ้า