ความเห็น 48206

คำว่า paste ที่คู่กับ copy ต้องอ่านว่า เพส(ทึ) นะคะ

เขียนเมื่อ 

    เจอมามากเหมือนกันครับ ผู้สอนคอมพิวเตอร์หลายคน  ไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้ พูดผิดอีกตั้งหลายคำ ซึ่งจะมีผลเสียอย่างน้อย 2 ประการ

  1. บาป ที่เด็กเรียนรู้สิ่งผิดๆจากเรา
  2. เสีย Credit ทั้งๆที่เราเก่งในเรื่องที่สอน

    ตัวอย่างเพิ่มเติม

      อ่าน Notepad  ว่า  โน้ด เผด
     
อ่าน Scroll  ว่า  สะโกรล