ความเห็น 48133

เรื่อง "บุญ" พรุ่งนี้วันพระ อย่าลืมไปทำบุญกันนะคะ

คารุ
IP: xxx.120.187.6
เขียนเมื่อ 

บุญ"คืออะไร คำตอบก็คือ บุญ หมายถึงการ"ให้" หรือการทำสิ่งที่ดี ลักษณะของบุญ มี 2 แบบคือ "อามิสบูชา" และ "ปฏิบัติบูชา"

อามิสบูชา หมายถึง การบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระสาวกด้วยเครื่องบูชาต่างๆ นับตั้งแต่ ถวายภัตตาหาร ผลไม้ ยารักษาโรค ดอกไม้ ธูปเทียน หรือสักการะด้วยเครื่องหอมต่าง ๆ

ส่วนการปฏิบัติบูชา หมายถึง การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วยการสวดมนต์ หรือการถือศีล รักษาศีล การทำจิตใจให้ผ่องใสไม่มัวหมอง การรู้กำหนดจิต ไม่ว่าจะนั่ง เดิน ยืน หรือนอน

ทำบุญด้วยการถวายผ้าสบงจีวร แก่พระสงฆ์ หรือ บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ทำให้ท่านไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และยังมีภูมิต้านทานให้รอดพ้นจากอากาศหนาว หรือร้อนที่เปลี่ยนไปตามฤดูได้
ทำบุญด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ หรือบริจาคอาหารให้เป็นทานทำให้ไม่ขาดแคลนอาหารการกิน ไม่อดอยากหรือหิวโหย มีกินมีใช้อยู่เสมอ
ทำบุญด้วยยารักษาโรคท่านจะไม่เจ็บป่วยง่าย มีสุขภาพดี
ทำบุญด้วยไฟ ไฟฉาย เทียนเมื่อท่านประสพปัญหาชีวิตก็จะมีหนทางแก้ไข มีช่องทางเป็นแสงสว่างแก่ชีวิต ไม่อับจนหนทาง ไปทางใดก็จะมีผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอ
ทำบุญด้วยการให้ชีวิต เช่นปล่อยปลาท่านจะแคล้วคลาดจากอุบัติภัยต่าง ๆ จากผลบุญที่ช่วยเหลือผู้อื่นไว้
ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตนอกจากจะมีผิวพรรณผุดผ่อง มีเลือดฝาดดี โรคภัยเกี่ยวกับระบบเลือดจะไม่แผ้วพาน
ทำบุญด้วยการบริจาคดวงตาจะมีดวงตาที่แจ่มใส ไม่มืดมัว หรือตาบอด ด้วยอานิสสงฆ์ที่ตั้งใจบริจาคดวงตานั้น
ทำบุญด้วยเงินไม่ว่าจะเป็นการทอดผ้าป่า ทอดกฐิน หรือช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากด้วยเงิน ก็จะทำให้ท่านไม่ขาดแคลนเงินที่จะใช้จ่าย มีกินมีใช้ตลอดไป