ความเห็น 47921

Self AAR May 2006

KPRUQA staff
IP: xxx.188.21.150
เขียนเมื่อ 

และสำหรับ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  ที่ "กรุณาทุ่มเทกายใจขับเคี่ยวเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในประเทศไทย"   เชื่อว่าเยาวชนลูกหลานเราจะซาบซึ้งกับกลอนบทนี้เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อใดที่ได้ยินคำว่า

  KM  และ สคส.