ความเห็น 47918

Self AAR May 2006

KPRUQA staff
IP: xxx.188.21.150
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณสิริพรทุกประการค่ะ

ขออนุญาตร่วมแชร์ประสบการณ์ว่า การที่คน QA ของ KPRU มีไฟพัฒนาและใช้ KM เพื่อเป้าหมาย(คุณภาพการศึกษา) รวมถึงมีบล็อกใช้งานกันถ้วนหน้าได้ ก็ด้วย "ความกรุณา"  เผยขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ประเมินค่ะมิได้ของท่านอาจารย์มาลิณี ท่านอาจารย์วิบูลย์ วัฒนาธร และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรท่านอื่นๆ ซึ่งเราได้มีโอกาสได้พบและเป็นนักเรียน KM ในงานรวมพลังฯ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   แม้วันนี้ KM ของเราจะอยู่ในขั้นเริ่มต้นเตาะแตะแต่ก็มีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม และอบอุ่นใจว่าได้พบแล้วซึ่งเส้นทางของ "ครูอาจารย์และท่านผู้รู้" ทั้งหลาย

 

อันความกรุณาปราณี

จะมีใครบังคับก็หาไม่

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ

จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

 

บทกลอนนี้ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดทันทีค่ะด้วยความเคารพอย่างสูง